وبلاگ روان شناسی محمد مجتبی زاده

وبلاگ روان شناسی محمد مجتبی زاده - روان شناسی - اجتماع - فرهنگ

 

نام ونام خانوادگي:احمد برجعلي    

مدرك تحصيلي: دكتري         

مرتبه علمي : استاديار                

 محل اخذ مدرك : ايران                  

گروه آموزشي : روانشناسي باليني و عمومي 

Email: borjali@atu.ac.i

 

سوابق علمي و پژوهشي

الف: تاليف و ترجمه كتاب  :

1) تحول شخصيت در نوجوان

2) جوان و نگاه سوم

ب: تاليف و ترجمه مقاله :

1) بررسي رابطه احساس تنهايي با نوع استفاده از اينترنت در گروهي از دانش آموزان دبيرستاني

2) هيجان ابراز شده

3) رابطه بين مهارتهاي كنار آمدن با رضايت شغلي  كاركنان بنياد مستضعفان

4) بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي

5) مقايسه روايت هاي زندگي افراد افسرده و مضطرب با افراد عادي

ج: طرح هاي پژوهشي :

1) بررسي رشد رواني – فيزيولوژيكي كودكان – با همكاري دكتر احدي

2) بررسي شيوع شناسي مشكلات ناظر طرح

 

                                                                                                                                           


 
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 11:27  توسط محمد مجتبی زاده  |